matgaver.no
0,-
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Din grossist på matgaver

Salgsbetingelser

Generelt

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og tjenester fra Fjord & Fjellmat AS på fjordogfjellmat.no, eller gjennom annen kommunikasjon, til kjøpere som ikke er forbrukere, med mindre noe annet er særskilt skriftlig avtalt i det enkelte tilfellet.

Selger er: Fjord & Fjellmat AS (heretter FF).

Kjøper er: Den bedriften som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg (og tilsvarende benyttes betegnelser som din eller ditt). FF selger kun til forhandlere. Med dette menes bedrifter og aktører som er registrert i Brønnøysundregisteret og som videreforhandler våre produkter. FF selger ikke til sluttbrukere hverken i bedriftsmarkedet eller i privatmarkedet.

 

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Du vil motta en ordrebekreftelse som bekrefter dette.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Selger av produktet tar ikke ansvar for at produkter eventuelt er utsolgt.

Du vil etter dialog motta ny bekreftelse på bestilling. Ved utsolgt situasjoner er kunde fri til å kansellere hele eller deler av bestillingen.

 

Priser & levering

De priser som til enhver tid er synlig i butikken vil være dine gjeldende priser. Prisen er eks. mva. og eks. frakt, selgers lager. Selger har to lager. Ett på Ranheim (Trondheim) og et på Gardermoen (Oslo/Ullensaker).

Varene kan sende til hele landet. Frakt er etter avtale. Selger anser varen som levert når fraktpartner/tredjepart har hentet varene på vårt lager. Selger står ikke ansvarlig for forsinkelser under frakt, men plikter å holde kunden oppdatert dersom informasjon rund dette blir gitt selger. Selger kan informere om estimert frakttid, men opplyser om at denne er veiledende.

 

Betaling

Betaling avtales særskilt med hver enkelt kunde. Selger kan videreselge faktura til produsent av varene. Ved overdragelse av faktura vil priser, leveranser, og andre forpliktelser beskrevet i avtalen forblir de samme ved.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

 

Erstatningsansvar

Selger fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Selger forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

 

Tvister

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av Avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 – voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Ved søksmål som måtte falle utenfor voldgiftsavtalen anses selgers herredsrett som vedtatt verneting.

Trykk ENTER for å søke